မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ တရားမျှတရရှိရေး
အတွက် ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်Shan Mya 1 Shan Mya 2Shan Eng