တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပါဝင်သည့် ညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပနိုင်ရန် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချူပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် NCA လက်မှတ်မရေးထိုးကြရသေးသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များ ထိုင်းနိုင်ငံ ချုင်းမိုင်မြို့တွင် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။