တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်မှု ရပ်တန့်ရေး တနိုင်းဒေသခံများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်