ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့၏ ပူးတွဲသဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်