ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

CSSU Annual Meeting May 5 2017 (၀၁) CSSU Annual Meeting May 5 2017 (၀၂)