လကုန်မတိုင်မီ စာရင်းမသွင်းသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား အရေးယူမည် (ရုပ်သံ)