ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ၏ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့၌ ပြီးဆုံးခဲ့သည့် Stakeholders’ Consultation အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းမီဒီယာများအား ရှင်းလင်း မေးမြန်းထားမှုများအား ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။