တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးရာဌာနရဲ့ အာရှရေးရာ အထူးသံတမာန် Mr. Sun Guoxing မိန့်ခွန်း