ထိုင်း-မြန်မာ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင် နိုင်ကြမလဲ