■ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ NRPC ဖွဲ့စည်းခြင်း ■

[၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်]