ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO၏ ပထမအကြိမ်ညီလာခံတက်တမ်း ဒသမ အကြိမ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

PNLO Statement