ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပနေသည့် Lanna Expro 2016 ကုန်စည်ပြပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု၍ တစ်နေရာ ပါဝင်ပြသရောင်းချခွင့်ရရှိပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့အထိ ခင်းကျင်းပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။