ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC မှ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN မှ ခေါင်းဆောင်များ ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အစည်းအဝေးကျင်းပ၊
(၁၉ /၂၁ – ၀၇ -၂၀၁၆။)