မိုင်ဂျာယန် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်တွင်းစစ် ပြသနာများ အဖြေရှာမည် (TV News)