တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ဆက်ဆံရေးရုံးများ တာဝန် နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ။  ၁၇-၆-၂၀၁၇ ။