ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA အဖွဲ့၏ ၆ လပတ်အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ချက်

PSLF TNLA St on CC Mid Year Meeting 2017(1)