ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကရင်နီပြည်သူလူထုသို့ ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၏ မူဝါဒနှင့် ရပ်တည်ချက်များအား အသိပေးရှင်းလင်း ထုတ်ပြန်ချက်

01 02 03 04 05