ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မှ ၇၁ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

(၇ – ၂ – ၂၀၁၈ )

rcss-stm-on-71st-anniversary-of-shan-state-nationalaties-day-7feb2018-burmese ၀၁ rcss-stm-on-71st-anniversary-of-shan-state-nationalaties-day-7feb2018-burmese ၀၂