တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး NCA-s EAO Summit  စတုထ္ထနေ့ တွင် တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ဓါတ်ပုံ ( ၁၁ – ၉ – ၂၀၁၈ )