စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမှုကြောင့် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာနိုင်ဟုပြော