ဗိုလ်ချူပ်ကြီး အင်ဘန်လ အဖွင့်မိန့်ခွန်း (အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးရက်)