တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်14054118_1247967631903838_4608896679825899046_n