အမျိုးသား မြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဟု KIO ထုတ်ပြန်

kio-statement