တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၏ တတိယအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ ပန်ခမ်းအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်