နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ်။ (၀၂/၀၄/၂၀၁၇)