(၂၁)ရာစုပင်လုံလာခံ ဒုတိယအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်