လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး ဆဌမအကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်