ဆဋ္ဌမအကြိမ် တိုင်းရင်းမီဒီယာ ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။