ယနေ့စတင်ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း ၁၀ ဖွဲ့ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (ဓါတ်ပုံ) ၉ – ၅ – ၂၀၁၈။