ဗိုလ်ချူပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မိန့်ခွန်း (၁၁ – ၆ – ၂၀၁၈ )