ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုသည်NCA တွင်တန့်နေကြောင်းကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီKNPP မှ ပြော