တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ခန့်ကျဆင်း