ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် မိန့်ခွန်း (၂ – ၁၂ – ၂၀၁၉ )