ကချင်ပြည် မိုင်ဂျာယန် တွင် ကျင်းပမည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ မျက်နှာဆုံညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

 

ဓါတ်ပုံ –  အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် မိုင်ဂျာယန်မြို့ကို တွေ့ရစဉ်