ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် NCA တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချူပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့မှ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်ုးစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ EAO PPST အစည်းအဝေးကျင်းပ။
၁၀၊၀၈၊၂၀၁၆။