ယနေ့တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စုစည်း၍ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရရှိရန် လမ်းလျှောက်ချီတက်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ (ဓါတ်ပုံ) ၁၈-၁၂-၂၀၁၇