၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာ။

https://bit.ly/2KLE62i