ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ် အစိတ်အပိုင်း ၂ ခု အတည်ပြု

ပြည်သူ့ ညီလာခံကြီးက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ် အပိုင်း ၁ နဲ့ အပိုင်း ၂ ကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။