ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ တည်ထောင်သူကွယ်လွန်

ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကို ထူထောင်သူ ဖုန်ကြားရှင်ဟာ အသက် ၉၄ နှစ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။